personal@zvo.in.ua

+38 (067) 198-05-52

Замовити дзвiнок

100% українська розробка

ПЕРСОНАЛ — ЗВО

Найбiльш повнофункцiональна система персонального облiку та аналiзу для автоматизації кадрового дiловодства в закладах вищої освiти

 

Спеціалізована кадрова система для повноцінного ведення кадрового діловодства в закладах вищої освiти

ПЕРСОНАЛ — ЗВО

Забезпечує ведення складного кадрового обліку, властивого вищим навчальним закладам і підтримує навчальну та наукову діяльність працівників.

«Персонал-ЗВО» забезпечує інтеграцію всіх кадрових завдань в єдиному інформаційному просторі і дозволяє істотно збільшити ефективність роботи працівників кадрової служби.

Успішна і тривала експлуатація системи дозволила реалізувати і відшліфувати в ній всі специфічні для ЗВО функції.

Чому потрібно автоматизувати кадрове діловодство

• Значна кількість документів, що не мають стандартизованої форми та не відповідають державним стандартам.

• Великий обсяг оброблюваної інформації, на основі якої проводяться різноманітні звітні роботи.

• Відсутність чіткого поділу документів на групи, що ускладнює процес пошуку необхідних даних.

• Впровадження численних кардинально нових законопроектів, що потребує великої гнучкості кадрової системи.

• Помилки в документації, обліку робочого часу, заробітної плати, податкових відрахувань.

• Затримки у видачі довідок працівникам та в обробці заяв затягують вирішення проблем, погіршують репутацію відділу кадрів та закладу в цілому. Якщо швидкість роботи відділу кадрів не відповідає навантаженням, то невирішені проблеми накопичуються.

• Важко здійснити швидкий відбір потрібних даних при прийомі на роботу, відході у відпуск, звільненні, переході на іншу посаду або інших переміщеннях працівника.

• Обмеженість державного фінансування й наявність різних додаткових джерел фінансування приводять до того, що працівник одночасно має декілька призначень на різні посади з різним відсотком займаної ставки й при цьому з різними доплатами по кожній з них, що істотно ускладнює кадровий облік.

• Для ефективної роботи з великою кількістю працівників необхідна реалізація додаткових операцій, що дозволяють проводити масові зміни над різними категоріями працівників.

При кількості працівників до 10 осіб ведення кадрового діловодства можна здійснювати вручну, проте в закладах, де працюють 10-100 працівників, це буде вже складно, а якщо в закладі більше 100 осіб, то автоматизація кадрового діловодства просто необхідна

Ми пропонуємо

Підвищення ефективності роботи відділу кадрів, від якої безпосередньо залежить ефективність закладу у цілому

Поліпшення якості контролю і обліку кадрової документації

Прискорення рутинних процесів (автоматичне формування документів по шаблонах, облік робочого часу, формування звітів та ін.)

Спрощення процесів пошуку та підбору співробітників

Упорядкування системи документування кадрової діяльності, уніфікації й скорочення кількості форм документів, які створюються в закладі

Зменшення кількості помилок у всіх процесах

Автоматизація розрахунку заробітної плати з урахуванням інформації про позиції штатного розкладу, відпустки, лікарняні, відрядження, пільги тощо

Створення єдиного джерела достовірної інформації про кадровий склад

Автоматичне врахування законодавчих та організаційних аспектів одночасно з двох сфер діяльності: трудової та освітньої

Скорочення витрат часу на будь-які процеси

Нагадування про закінчення строку призначень та надбавок співробітників, планові відпустки, наближення термінів подання документів до податкових та інших органів

Зменшення кількості помилок у всіх процесах

Функціональні можливості ПЕРСОНАЛ — ЗВО

01

Електронна картка

Електронна картка

 

Електронна картка- це унікальна можливість прямого відображення інформації з бази знань.

 

Інформація в картці розділена на закладки та може бути відображена у вигляді параметричного дерева, таблиці, діалогу або HTML-сторінки, спосіб відображення інформації налаштовується користувачем.

 

Система «Персонал-ЗВО» дозволяє створювати, додавати, видаляти або копіювати будь-які параметри в електронній картці. Кількість параметрів в електронній картці не обмежена.

 

Електронна картка системи Персонал «ЗВО» забезпечує:

 

• створення електронної картки працівника та збереження її в єдиному інформаційному середовищі;

• ведення персональних карток працівників, в яких міститься вся необхідна інформація (ідентифікаційні дані, паспортні дані, особисті відомості, склад сім’ї, пільги, освіта, наукова діяльність тощо ;

• відображення в картці історії призначень, переміщень, нарахувань, відпусток, відряджень, лікарняних листів працівників тощо;

• можливість приєднання фотографії до картки працівника;

• автоматичне ведення трудової книжки в процесі пересування працівника в закладі;

• розрахунок стажу різних видів за трудовою книжкою, з можливістю використання приведеної дати;

• одночасний перегляд та редагування декількох електронних карток;

• перегляд інформації картки в залежності від прав доступу користувача;

• контекстний перехід між електронними картками, досягається за рахунок механізму гіпер-посилань — гіпер-об’єктів, що істотно спрощує пошук і аналіз пов’язаної інформації;

• наявність електронного архіву документів забезпечує збереження електронних копій документів (паспортів, дипломів, довідок, атестатів і будь-яких інших) в будь якому форматі  з прив’язкою до електронної картки.

02

Спеціалізовані функції для ЗВО

Спеціалізовані функції для ЗВО

 

Автоматичне виконання рутинних та довготривалих операцій по будь якій кількості працівників в один клік:

 

• масове зарахування працівників на навчальний рік,

• переведення всіх працівників з одного підрозділу в інший,

• масове продовження надбавок та доплат,

• зміна окладів для всіх працівників підрозділу,

• масова зміна окладів за вказаними категоріями посад,

• масове звільнення працівників окремими наказами,

• масове надання відпусток за вказаними категоріями посад,

• масове надання відпусток по підрозділам.

 

Врахування законодавчих та організаційних аспектів одночасно з двох сфер діяльності: трудової та освітньої.

 

Друк різних специфічних звітів та друкованих форм, які використовуються у ЗВО. Формування регламентованих звітів у державні органи виконавчої  влади відповідно до поставлених ними вимог.

 

Ведення множинних призначень для кожного працівника з різним відсотком займаної ставки та з різними доплатами за кожним із призначень.

 

Зберігання додаткової інформації по підрозділам і працівникам в розрізі навчальної діяльності (педагогічний стаж, які викладаються дисципліни, наукова діяльність тощо)

03

Менеджер кадрових операцій

Менеджер кадрових операцій

 

Професійний модуль для проведення кадрових операцій з автоматичною генерацією наказів будь-якої складності.

 

Використання в одному наказі будь-яких кадрових формулювань забезпечує гнучкість побудови кадрового документообігу організації.

 

При реєстрації такого документа відбувається автоматичне рознесення інформації до електронної картки працівника та табелю робочого часу.

 

Перелік доступних кадрових операцій в системі «Персонал-ЗВО»:

 

• прийняття працівника за основним місцем роботи;

• прийняття працівника за зовнішнім сумісництвом;

• прийняття працівника за внутрішнім сумісництвом;

• прийняття кандидата;

• прийняття колишнього (звільненого) працівника;

• масове прийняття працівників на навчальний рік;

• переведення працівника на іншу посаду;

• переведення працівника в інший підрозділ;

• переведення працівника на іншу ставку;

• масове переведення всіх працівників з одного підрозділу в інший;

• покладання обов’язків на працівника;

• продовження терміну дії трудового договору;

• продовження терміну дії контракту;

• встановлення надбавок та доплат;

• масове продовження надбавок та доплат;

• відміна надбавок та доплат;

• зміна окладу працівника;

• масова зміна окладу для всіх працівників підрозділу;

• масова зміна окладу за категоріями посад;

• звільнення працівника;

• масове звільнення працівників за обраними критеріями;

• надання відпустки (усі види відпусток);

• масове надання відпусток за категоріями посад;

• масове надання відпусток по підрозділам;

• відкликання з відпустки;

• повернення з відпустки;

• перенесення відпустки;

• компенсація за відпустку;

• відрядження працівника;

• зміна прізвища працівника;

• лікарняний лист;

• про виплата матеріальної допомоги або премії;

• нагородження;

• стягнення,

• зміна графіку/режиму роботи.

04

Планово-економічна діяльність

Планово-економічна діяльність

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

 

• ведення штатного розпису з урахуванням будь-яких  надбавок та доплат, специфічних для закладів вищої освіти;

• можливість одночасного встановлення окладу для штатної позиції згідно ЄТС та постанови № 36, № 695;

• можливість одночасного ведення двох штатних розписів — чинного і планового;

• підтримка угруповання штатних позицій, штатної розстановки;

• зберігання історії і можливість отримання штатного розпису на будь-яку дату;

• ведення тарифної сітки та тарифікації праці працівників;

• формування та аналіз фонду оплати праці як по організації в цілому, так і з розбивкою по структурних підрозділам;

• формування звітів за штатним розписом;

• створення планового штатного розпису на основі діючих призначень працівників;

• створення планового штатного розпису на основі чинного;

• створення чинного штатного розпису на основі планового;

• генерація надбавок та доплат в штатному розписі на основі діючих призначень працівників;

• копіювання надбавок та доплат з планового штатного розпису в чинний;

• коригування планового та чинного штатного розпису відповідно до тарифної сітки;

• зміна окладу в штатному розписі на коєфiцiєнт.

 

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ

 

• автоматичне заповнення табелю обліку робочого часу на підставі кадрових операцій (призначення, відпустки, лікарняні листи, відрядження та ін.);

• підтримка актуальності табеля при реєстрації наказів, що є підставою неявки для працівника (відпустки, відрядження, лікарняні листи, тощо);

• автоматичне формування  розкладу роботи та планового табелю з урахуванням графіків роботи;

• ведення графіків робочого часу з можливістю створення необмеженої кількості тижневих та змінних графіків з врахування нічних та вечірніх годин;

• ведення  календаря з урахування державних свят, перенесення  та скорочення робочих днів;

• можливість ручного коригування графіку роботи за місяць, контроль чергування денних та нічних змін;

• врахування переведення працівника та зміни його графіку роботи в середині місяці;

• можливість коригування табеля користувачем з контролем відповідності діючим наказам.

 

МЕНЕДЖЕР НАДБАВОК

 

• автоматичне масове встановлення надбавок та доплат за вказаними критеріями (по працівникам, за штатним розписом, за посадами)

 

РУХ ПЕРСОНАЛУ

 

• автоматичний розрахунок чисельності працівників та оперативне відображення руху персоналу закладу на будь-яку дату з можливістю розподілу за категоріями посад

 

ВАКАНТНІ ПОСАДИ

 

• автоматичний розрахунок вакантних посад на будь-яку дату з можливістю розподілу за категоріями посад

05

Друковані форми та звіти

Друковані форми та звіти

 

Генерація всіх друкованих форм та звітів здійснюється в Microsoft Word і Excel з можливістю редагування перед друком.

 

Графік відпусток (Excel)
Графік відпусток для підрозділу (Т7)
Графік відпусток для підрозділу (Т7) (шаблон)
Графік відпусток для підрозділу разом з підпорядкованими (Т7)
Графік відпусток для підрозділу разом з підпорядкованими (Т7) (шаблон)
Список громадян, які перебувають в запасі
Віковий склад організації
Розподіл вікового складу за видами підрозділу
Розподіл вікового складу за категоріями посад
Розподіл вікового складу за підрозділами
Розподіл відпусток
Розподіл надходження співробітників по роках
Розподіл чисельності за видами підрозділу
Розподіл чисельності за категоріями посад
Розподіл чисельності по підрозділах
Відомості по ПВС для модулю збору даних
Відомості по факультетах та кафедрах
Відомості про докторів наук, професорів (за рік)
Відомості про докторів та кандидатів наук
Відомості про неповну зайнятість
Відомості про педагогічних працівників (ліцензія форма 5)
Відомості про персонал ЗВО розділ 4
ЗВО-1 Відомості про персонал 2018р.
Кардовий склад ВЗО по роках
Професорсько викладацький склад
Розподіл за галузями науки
Розподіл чисельності ПВС по посадах
Розподіл чисельності ПВС по посадах (по кафедрах)
Статистика ЗВО таб 4.5, 4.6
Структура науково-педагогічних кадрів ЗВО
Укомплектованість штатів (ліцензія форма 2)
Довідка з місця роботи
Картка науковця (T4)
Картка співробітника (П-2)
Картка співробітника П-2 (ВОП)
Картка співробітника П-2 (ВОП) міні
Трудовий договір
Друк ТД на наказі
Друк ТД на картці співробітника
Друк ТД план на картці співр
ТД ПВС за катркою співр.
ТД АУС за карткою співр.
ТД ПВС план за катткою співр.
ТД АУС план за карткою співр.
Затвердження штатного розпису
Аналіз ШР
Зміна ШР за період
Картка підрозділу
Картка підрозділу разом з підпорядкованими
Перевірка ШР
Розподіл посад за кваліф рівнями за ШР
Розподіл посад і чисельності за розрядами по ШР
Розподіл чисельності за розрядами по ШР (діаграма)
Розподіл чисельності за розрядами по ШР (додаток 4)
Структура організації
Табель обліку РЧ
Табель обліку РЧ (БО)
Табель обліку РЧ (скор)
Фонд заробітної плати за ШР
Фонд заробітної плати за ШР (основна діяльність)
Фонд заробітної плати за ШР ІПК
ШР для підрозділу (T3)
ШР за посадами
ШР за типом Військової кафедри
Штатна розстановка
Вислуга років
Відомості про виконання встановленої квоти
Відомості про відпрацьовані години співробітників
Відомості про середньомісячну зп
Відпустки співробітників за період
Дні народження співробітників
Застосування дисциплінарних стягнень
Зведений план службових відряджень
Повідомлення про відпустку за період
Повідомлення про відпустку списком
Повідомлення про відпустку співробітника
Рух персоналу за період
Середня чисельність за місяць
Середня чисельність за місяць (докладно)
Середня чисельність сумісників за місяць
Списки співробітників з особистими даними
Списки співробітників з особистими даними (адреса)
Списки співробітників з особистими даними на дату
Список працівників для акредитації
Список трудових договорів
Співробітники за датою закінчення призначення
Співробітники по підрозділам (категорії)
Співробітники по підрозділам на дату (категорії)
Співробітники по підрозділах
СТД
Тарифікаційний список (excel)
ТК
ТК за період
Трудова книжка (вся історія)
Трудова книжка (заяви)
Трудова книжка (невідправлені)
Увага, день народження
Увага, закінчуються призначення
Ювіляри
Акт здачі-приймання робіт ЦПД
Договір ЦПД
Список поточних ЦПД
Список ЦПД (по даті договору)
Список ЦПД (по даті закінчення)

06

Додаткові функції

Додаткові функції

 

ГРАФІК ВІДПУСТОК

 

Професійний інструмент для ефективного планування та керування відпустками працівників. Також дає можливість співробітникам переглядати свій графік відпусток та забезпечує зберігання даних щодо відпусток на довгі періоди часу.

 

АВТОМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК СТАЖУ

 

Забезпечує точність та надійність даних, що є необхідним для визначення заробітної плати, пенсійних виплат, кваліфікаційного рівня та інших аспектів роботи співробітників.

Крім того, програма враховує різні фактори, такі як відпустки, додаткові дні відпочинку та інші перерви в роботі, а також автоматично відстежує дати прийняття на роботу, звільнення, перерви в роботі та інші події, які впливають на тривалість стажу працівника.

Електронний розрахунок стажу дозволяє легко зберігати та оновлювати інформацію про стаж працівника, що значно спрощує процеси обліку та збереження даних.

 

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

 

Важливий інструмент управління військовим обліком в закладах вищої освіти, який призначений для збирання, обробки, зберігання інформації про працівника, які мають військовий обов’язок, а також забезпечує виконання законодавства України в цій сфері.

 

ЖУРНАЛ ВІДРЯДЖЕНЬ

 

Модуль програми, який дозволяє керівникам закладу централізовано контролювати та планувати всі відрядження працівників, забезпечуючи їх ефективність та оптимальність.

Також забезпечує зберігання та обробку інформації про всіх працівників, які перебувають у відрядженні, включаючи дані про місце перебування, маршрут, транспорт, дату відрядження, тривалість, а також витрати на проїзд, проживання та інші витрати, пов’язані з відрядженням.

 

07

Інтелектуальний друк

Інтелектуальний друк

 

• В системі «Персонал-ЗВО» реалізований унікальний механізм для генерації друкованих форм наказів будь-якої складності.

 

• Автоматичне формування наказів різними способами:

• регламентована форма,

• регламентована форма списком,

• довільна форма,

• довільна форма списком.

 

• У відповідності до змісту наказу генерується необхідні текстові формулювання з урахуванням відмінювання.

 

• Використання тільки одного цього механізму, значно спрощує та прискорює роботу співробітників відділу кадрів більше ніж на 50%.

 

• Всі накази, які самостійно генерує програма, перевірені та одобрені юристконсультом.

08

Сховище документів

Сховище документів

 

Наявність електронного архіву документів забезпечує збереження електронних копій документів (паспортів, дипломів, довідок, атестатів і будь-яких інших) з прив’язкою до картки людини, підрозділу або наказу в будь якому форматі.

Від класичної кадрової програми до спеціалізованого рішення
«Персонал -ЗВО»

На ринку України існує багато однотипних кадрових програм, які володіють базовим функціоналом. Але такі програми не можуть повноцінно автоматизувати кадрове діловодство закладу вищої освіти, оскільки в них не передбачена складна специфіка притаманна саме ЗВО. Навіть якщо ви захочете замовити індивідуальну розробку, що потягне за собою великі додаткові фінансові та часові витрати, ви не отримаєте бажаного результату.
Саме тому ми розробили «Систему персонального обліку та аналізу «Персонал ЗВО», яка включає весь необхідний функціонал для повноцінної автоматизації кадрового діловодства в закладах вищої освіти.

Дізнатися більше

Чому варто обрати Персонал ЗВО

01
Наявність єдиного інформаційного середовища, яке забезпечує вирішення будь яких кадрових завдань за рахунок унікальної можливості розвитку системи в процесі її експлуатації. Гнучке налаштування на різну специфіку закладу.
02
Для пошуку і аналізу інформації в системі реалізований потужний механізм запитів, який дозволяє самостійно витягти з системи будьяку інформацію за будь-який період часу.
03
Простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який реалізує концепцію "електронної картки" і дозволяє одночасно працювати з декількома картками в системі.
04
Наявність великої кількості готових звітів, близько 100 друкованих форм та більше 70-ти готових запитів.
05
Наявність кадрового документообігу, що забезпечує повний цикл обробки документів з автоматичним рознесенням інформації при його реєстрації.
06
Відповідає всім вимогам українського законодавства.

Система «Персонал-ЗВО» являється 100% українською розробкою.

Отримати консультаціюк

Експертний висновок

Система персонального обліку та аналізу «ПЕРСОНАЛ ЗВО» відповідає вимогам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо технічного захисту інформації з рівнем гарантій Г-2 коректності реалізації функціональних послуг безпеки згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

 

 

Ключові переваги

01

Власна База Знань
Інноваційна система управління знаннями власної розробки реалізує принципово новий підхід до зберігання інформації - створення семантичної Моделі предметної області, заснованої на знаннях. Застосування інноваційних технологій забезпечить Вам перевагу перед конкурентами!

02

Електронна картка
Унікальна можливість прямого відображення інформації з бази знань. Інформація в картці може бути відображена у вигляді параметричного дерева, таблиці, діалогу або HTML-сторінки. Кадрова програма дозволяє додавати, видаляти або копіювати будь-які параметри в параметричному дереві.

03

Інтелектуальні запити
Семантичний механізм запитів дозволяє отримати будь-яку інформацію з кадрової програми за вказаний період часу в термінах самого завдання. Формування запитів інтуїтивно зрозуміле і може бути здійснене непідготовленим користувачем. Використання узагальнень істотно спрощує побудову складних запитів.

04

Спеціалізовані функції для ЗВО
Врахування законодавчих та організаційних аспектів закладів вищої освіти. Друк специфічних звітів та друкованих форм. Ведення складних множинних призначень. Підтримка педагогічної та наукової діяльності. Автоматичне виконання рутинних та довготривалих операцій по будь якій кількості співробітників.

05

Автоматична генерація наказів
Автоматичне виконання рутинних та довготривалих операцій по будь якій кількості працівників в один клік (одночасно звільнення та прийом на роботу, зміна окладу, зміна надбавки, переведення, накази на відпустку тощо).

06

WEB ПОРТАЛ
Особисті кабінети для керівників та співробітників організації з можливістю отримання кадрової інформації про співробітників та штатного розпису. Можливість друку необхідних кадрових документів та звітів.

07

Конструктор Моделі
Тривалий життєвий цикл кадрової програми забезпечується можливістю самостійно модифікувати і розширювати Модель предметної області відповідно до змін вимог в процесі роботи.

08

Розширений штатний розпис
Одночасне ведення двох штатних розкладів — поточного і планованого. Зберігання історії і можливість отримання штатного розпису на будь-яку дату. Можливість одночасного встановлення окладу для штатної позиції згідно ЄТС та постанови № 36, № 695. Підтримка угруповання штатних позицій, штатної розстановки.

09

Електронна трудова книжка
Повна автоматизація обліку трудової діяльності (розрахунок пенсійного, страхового та трудового стажу, автоматичне заповнення ЕТК) Увесь необхідний функціонал для зв'язку та передачі даних ЕТК в центральний компонент ПФУ.

10

Інтеграція з іншими системами
Може бути інтегрована в існуючу інформаційну мережу навчального закладу, дозволяючи використовувати інформацію про викладачів і кафедри в інших інформаційних системах.

11

Засіб технічного захисту інформації
Відповідає вимогам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України щодо технічного захисту інформації з рівнем гарантій Г-2.

Залишіть заявку і ми з радістю Вас проконсультуємо!

    Замовити зворотнiй зв'язок